I te hiku o te ngahuru tau 1970, ka toko ake te whakaaro i ētahi kaumātua nō ngā tini rohe o Aotearoa kia hua ko te Kōhanga Reo, hei rongoā i te tāmate haere o te reo me ngā tikanga Māori. I ngā ngahuru tau i whai atu, kua tū ake ko te reanga kōhanga reo: he reanga e tū pakari ana i roto i tō rātou anō Māoritanga, e pakari ana anō te rere o te reo Māori.

Ka wānanga tahi te ringatuhi, te kaitōrangapū, otirā te Mema Pāremata tamariki katoa o Aotearoa i ngā tau 170, arā, a Hana-Rawhiti Maipi-Clarke (Ngā Puhi, Ngāti Porou, Te Atiawa, Ngāi Tahu), rātou ko te kaiwhakaari, ko Tioreore Ngatai-Melbourne (Ngāti Porou, Ngāi Tūhoe), ko te kiritohe, ko te kaiwhakakore atu hoki i te 'whakapākehātanga' a Te Papa o Te Tiriti, ko Te Wehi Ratana (Ngāti Rangiwewehi, Ngāti Whakaue, Ngāti Pikiao, Te Roro o Te Rangi), ko Moeawa Tamanui-Fransen (Te Aitanga a Māhaki, Ngā Ariki Kaipūtahi, Ngāti Manu) i tā te Reanga Kōhanga Reo wero atu i a Aotearoa kia whakahoungia tana titiro ki a ia anō.

In the late 1970s, kaumātua across Aotearoa dreamt up Kōhanga Reo in response to the decline in tikanga and te reo Māori. In the decades following, the kōhanga reo generation have emerged: a generation strong in their Māoritanga, strong in their reo.

Writer, politician and Aotearoa New Zealand’s youngest MP for 170 years Hana-Rawhiti Maipi-Clarke (Ngā Puhi, Ngāti Porou, Te Atiawa, Ngāi Tahu); actor Tioreore Ngatai-Melbourne (Ngāti Porou, Ngāi Tūhoe) and activist and redactor of Te Papa's te reo Pākehā version of Te Tiriti Te Wehi Ratana (Ngāti Rangiwewehi, Ngāti Whakaue, Ngāti Pikiao, Te Roro o Te Rangi), discuss with Moeawa Tamanui- Fransen (Te Aitanga a Māhaki, Ngā Ariki Kaipūtahi, Ngāti Manu) how the kōhanga reo generation is challenging Aotearoa New Zealand to look at itself in a whole new way.

This session will be mostly in te reo with simultaneous English translation.

Also at Auckland Writers Festival 2024

$2 per hour to a max of $12 on weekends and a $12 flat rate for weekday evenings at The Civic car park. Find out more

Last updated: 12 March 2024