Human Rights barrister Roimata Smail (Tainui, Ngāti Maniapoto) has devoted her legal career to cases about Te Tiriti o Waitangi. In Understanding Te Tiriti: A Handbook of Basic Facts she has distilled two decades of legal expertise into a short, digestible guide to the Treaty.

Whether you’d like to brush up on the basics, backfill your knowledge or refresh yourself on some specific elements, join her wānanga on the key facts and principles of Aotearoa New Zealand’s most foundational document.

Kua pau ngā rā o te rōia mōtika tangata, o Roimata Smail (Tainui, Ngāti Maniapoto), i tana ao mahi ture ki ngā kēhi mō Te Tiriti o Waitangi. I tana pukapuka, i Understanding Te Tiriti: A Handbook of Basic Facts, kua whakawhāitihia ngā mātauranga ture kua riro i a ia i ngā ngahuru tau e rua, ki roto ki tētahi puka arataki mō Te Tiriti, he poto, he māmā hoki te whai. Ahatia pea tō hiahia kia whai māramatanga ki ngā mōhiohio tūāpapa, kia whakawhānuihia rānei ngā mōhioranga kua mau kē i a koe, kia hoki mahara rānei koe ki ētahi wāhanga motuhake, ka whai hua tō piri mai ki tana wānanga mō ngā meka matua me ngā mātāpono o te tuhinga tūāpapa mātuatua nei o Aotearoa.

$2 per hour to a max of $12 on weekends and a $12 flat rate for weekday evenings at The Civic car park. Find out more

Last updated: 12 March 2024