Ko te anga manga-toru tētahi mātāpono matua i te ao tuku paki. Heoi, he pēhea nei te hanga o ngā manga e toru o te ao tonu o te kaitito? Tokotoru ngā wāhine Māori taiea, he ringatoi, he ringatuhi anō, kua tae hoki ki ētahi taumata e toru e whai tikanga nui ana i ō rātou ao, ā-whaiaro nei, ā-auaha nei anō, ka wānanga i te āhua e huri ai te ao, otirā, i ngā mea e whai take nui ana ki ngā ringatoi wāhine, ahakoa tauhou ana, ahakoa tauwaenga ana, ahakoa tautōhito ana rānei.

Ka kōrero, ka tū whakaari anō a Ngahuia Te Awekotuku (Te Arawa, Tūhoe, Ngāpuhi, Waikato) (he pou mātauranga, he ringatuhi, he kiritohe), rātou ko Miriama McDowell (he kaiwhakaari, he ringatuhi whakaari, he ringatohu) ko Manaia Tuwhare-Hoani (he kaitito toikupu, he kaiako). Ko Hariata Moriarty (Ngāti Toarangatira, Ngāti Kahungunu ki Te Wairoa, Ngā Puhi Hokianga ki te Raki) (he kaiwhakaari, he rōia) te takawaenga.

The three-act structure is a key principle of storytelling. But what do the three acts of a creator’s own life look like? Three exceptional wāhine Māori artists and writers at three pivotal stages of their personal and creative lives explore how the world changes and what truly matters for wāhine artists, whether that’s in the early days, in the middle ground or in later life.

Ngahuia Te Awekotuku (Te Arawa, Tūhoe, Ngāpuhi, Waikato) (academic, author and activist), Miriama McDowell (actor, playwright and director) and Manaia Tuwhare-Hoani (poet and educator) speak and perform. Facilitated by Hariata Moriarty (Ngāti Toarangatira, Ngāti Kahungunu ki Te Wairoa, Ngā Puhi Hokianga ki te Raki) (actor and lawyer).

This session will be mostly in te reo with simultaneous English translation.

Also at Auckland Writers Festival 2024

$2 per hour to a max of $12 on weekends and a $12 flat rate for weekday evenings at The Civic car park. Find out more

Last updated: 12 March 2024